SUPER BUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP Z O O (Wrocław)

KRS: 0000001024

NIP: 8951739482

REGON: 932633005

SUPER BUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP Z O O KRS: 0000001024 NIP: 8951739482 REGON: 932633005
Numer NIP: 8951739482
Numer REGON: 932633005
Numer KRS: 0000001024
Nazwa: SUPER BUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-02-23
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-11-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-12-09
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lipska 7B
Kod pocztowy: 51-003
Miasto: Wrocław
Gmina: Wrocław
Powiat: Wrocław
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 15429900 Budownictwo niemieszkaniowe, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa