"STYLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLISNIE (Lubniewice)

KRS: 0000004573

"STYLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLISNIE KRS: 0000004573
Numer KRS: 0000004573
Nazwa: "STYLING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLISNIE
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE DZIAŁAĆ SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 23
Kod pocztowy: 69-210
Miasto: Lubniewice
Gmina: Lubniewice
Powiat: sulęciński
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street