STUDIO IDEA SP Z O O (KRS: 0000007192)

KRS: 0000007192

NIP: 1180056059

REGON: 008336550

STUDIO IDEA SP Z O O KRS: 0000007192 NIP: 1180056059 REGON: 008336550
Numer NIP: 1180056059
Numer REGON: 008336550
Numer KRS: 0000007192
Nazwa: STUDIO IDEA SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-07
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-11-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-11-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Al. Jerozolimskie 250
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Strona www: www.ideasesign.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73360100 Usługi projektowania artystycznego
  • 73360103 Projektowanie graficzne i pochodne
  • 73360104 Projektowanie opakowań
  • 73891801 Projektowanie komercyjne lub przemysłowe