STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Lublin)

KRS: 0000008683

NIP: 7120158546

REGON: 430073658

STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000008683 NIP: 7120158546 REGON: 430073658
Numer NIP: 7120158546
Numer REGON: 430073658
Numer KRS: 0000008683
Nazwa: STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) W PRZYPADKU USTANOWIENIA PROKURENTA - PROKURENT SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 113 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-20
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ks. Jerzego Popiełuszki 28
Kod pocztowy: 20-052
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
Strona www: www.stelmach.architekci.com
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73360000 Sztuka użytkowa i projektowanie graficzne
  • 87120000 Usługi architektoniczne
  • 87120100 Inżynieria architektoniczna

Klasyfikacja EKD

  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne