SPECJALISTYCZNY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GIN-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Wyszków)

KRS: 0000020701

NIP: 7621787336

REGON: 550733640

SPECJALISTYCZNY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GIN-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000020701 NIP: 7621787336 REGON: 550733640
Numer NIP: 7621787336
Numer REGON: 550733640
Numer KRS: 0000020701
Nazwa: SPECJALISTYCZNY POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "GIN-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURY, PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 144 800
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sowińskiego 57
Kod pocztowy: 07-200
Miasto: Wyszków
Gmina: Wyszków
Powiat: wyszkowski
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC