SOSNOWIEC RENEWABLE ENERGY GENERATION SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000021498

NIP: 5262579908

REGON: 017247196

SOSNOWIEC RENEWABLE ENERGY GENERATION SP Z O O KRS: 0000021498 NIP: 5262579908 REGON: 017247196
Numer NIP: 5262579908
Numer REGON: 017247196
Numer KRS: 0000021498
Nazwa: SOSNOWIEC RENEWABLE ENERGY GENERATION SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW.REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD WIELOOSOBOWY DOKONYWANE JEST ŁĄCZNIE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-12-19
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-02-03
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Grzybowska 2 /80
Kod pocztowy: 00-131
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 36790300 Zasilanie energią ogniw elektronicznych
  • 36790303 Zasilanie w energię: wszystkie rodzaje: statyczne

Klasyfikacja EKD

  • 4012 Przesyłanie energii elektrycznej
  • 4013 Dystrybucja energii elektrycznej