SOLEC 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000014812

NIP: 5260308128

REGON: 011003790

SOLEC 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ KRS: 0000014812 NIP: 5260308128 REGON: 011003790
Numer NIP: 5260308128
Numer REGON: 011003790
Numer KRS: 0000014812
Nazwa: SOLEC 22 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIELNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PROKURENT JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-25
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-05-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-06-07
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Solec 22
Kod pocztowy: 00-410
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych

Klasyfikacja EKD

  • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
  • 7031 Działalność agencji obsługi nieruchomości