"SOL CAR" SP Z O O (Konin)

KRS: 0000022100

NIP: 6652483565

REGON: 311112273

"SOL CAR" SP Z O O KRS: 0000022100 NIP: 6652483565 REGON: 311112273
Numer NIP: 6652483565
Numer REGON: 311112273
Numer KRS: 0000022100
Nazwa: "SOL CAR" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-12-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-01-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Torowa 2 /B
Kod pocztowy: 62-510
Miasto: Konin
Gmina: Konin
Powiat: Konin
Województwo: WIELKOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street