"SOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sochaczew)

KRS: 0000022289

NIP: 8371613801

REGON: 017210112

"SOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022289 NIP: 8371613801 REGON: 017210112
Numer NIP: 8371613801
Numer REGON: 017210112
Numer KRS: 0000022289
Nazwa: "SOEKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SPOSÓB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ ZARZĄD: A) PREZES ZARZĄDU-REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO B) WICEPREZES-REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (PROKURA NIE ZOSTAŁA USTANOWIONA)
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 000 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 600 Lecia 90
Kod pocztowy: 96-500
Miasto: Sochaczew
Gmina: Sochaczew
Powiat: sochaczewski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)