SKLEP POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gorzów Wielkopolski)

KRS: 0000022354

NIP: 5992704674

REGON: 211181521

SKLEP POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000022354 NIP: 5992704674 REGON: 211181521
Numer NIP: 5992704674
Numer REGON: 211181521
Numer KRS: 0000022354
Nazwa: SKLEP POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OBOWIAZYWAĆ BĘDĄ NASTĘPUJĄCE ZASADY JEGO DZIAŁANIA: 1. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY BĘDZIE DO JEDNOOSOBOWEGO DZIAŁANIA, 2. UCHWAŁY ZARZĄDU ZAPADAJĄ ZWYKŁĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW ODDANYCH , A W RAZIE RÓWNOWAGI GŁOSÓW DECYDUJE GŁOS PREZESA ZARZĄDU .
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bierżarina 43
Kod pocztowy: 66-400
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Gmina: Gorzów Wielkopolski
Powiat: Gorzów Wielkopolski
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane