SKINLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kraków)

KRS: 0000290526

NIP: 6762359234

REGON: 120556486

SKINLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290526 NIP: 6762359234 REGON: 120556486
Numer NIP: 6762359234
Numer REGON: 120556486
Numer KRS: 0000290526
Nazwa: SKINLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zacisze 6/3
Kod pocztowy: 31-156
Miasto: Kraków
Gmina: Kraków
Powiat: Kraków
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Strona www: skinlab.pl/
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Wzrost konkurencyjności firmy Business Mobility International Kraków Sp. z o.o. poprzez zakup sprzętu i utworzenie laboratorium badawczego Więcej »(279 999.3 zł)

Klasyfikacja PKD

  • 20.53.Z Produkcja olejków eterycznych
  • 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  • 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
  • 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
  • 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
  • 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
  • 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Klasyfikacja SIC

  • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem