SIENNA CONSULTING GROUP SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000020065

REGON: 012991607

SIENNA CONSULTING GROUP SP Z O O KRS: 0000020065 REGON: 012991607
Numer REGON: 012991607
Numer KRS: 0000020065
Nazwa: SIENNA CONSULTING GROUP SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2002-01-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2002-01-31
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sienna 39
Kod pocztowy: 00-121
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 47890000 Usługi transportowe, niesklasyfikowane
  • 73891300 Usługi prawne i podatkowe

Klasyfikacja EKD

  • 517 Sprzedaż hurtowa sprzętu i artykułów przeciwpożarowych, medycznych, weterynaryjnych, ogrodniczych
  • 6024 Pozostały pasażerski transport drogowy
  • 7412 Rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo podatkowe
  • 742 Architektura, inżynieria i pokrewne doradztwo techniczne