"SHARMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Pyrzyce)

KRS: 0000246339

NIP: 8541942433

REGON: 811624282

"SHARMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000246339 NIP: 8541942433 REGON: 811624282
Numer NIP: 8541942433
Numer REGON: 811624282
Numer KRS: 0000246339
Nazwa: "SHARMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZA WYJĄTKIEM ZBYCIA I NABYCIA MAJĄTKU SPÓŁKI, W TAKIM PRZYPADKU KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA WOLI PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 5 400 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2005-12-15
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2006-05-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2006-06-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ciepłownicza 16/---
Kod pocztowy: 74-200
Miasto: Pyrzyce
Gmina: Pyrzyce
Powiat: pyrzycki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
  • 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe