SETIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gliwice)

KRS: 0000291284

NIP: 6312539901

REGON: 240749500

SETIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291284 NIP: 6312539901 REGON: 240749500
Numer NIP: 6312539901
Numer REGON: 240749500
Numer KRS: 0000291284
Nazwa: SETIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 162 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-29
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sowińskiego 5/---
Kod pocztowy: 44-121
Miasto: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.setivo.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 22.24.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
 • 22.33.Z Reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • 30.02.Z Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 31.20.A Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 31.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
 • 33.20.A Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 33.20.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych
 • 33.30.Z Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
 • 36.50.Z Produkcja gier i zabawek
 • 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
 • 45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
 • 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
 • 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego
 • 92.31.G Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 38239905 Przyrządy do sterowania procesem przemysłowym
 • 50459903 Oprogramowanie komputerowe
 • 73720000 Oprogramowanie komputerowe
 • 73730101 Analiza i projektowanie systemów komputerowych

Klasyfikacja EKD

 • 52481 Sprzedaż detaliczna sprzętu biurowego, komputerów i oprogramowania
 • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania