SERWIS INWESTYCJE TECHNOLOGIE "EKO-KANADOM" SP Z O O (Rzeszów)

KRS: 0000024058

NIP: 8132987958

REGON: 690657808

SERWIS INWESTYCJE TECHNOLOGIE "EKO-KANADOM" SP Z O O KRS: 0000024058 NIP: 8132987958 REGON: 690657808
Numer NIP: 8132987958
Numer REGON: 690657808
Numer KRS: 0000024058
Nazwa: SERWIS INWESTYCJE TECHNOLOGIE "EKO-KANADOM" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A. W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE B. W SPRAWACH PONAD ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-09-07
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Geodetów 1
Kod pocztowy: 35-328
Miasto: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: PODKARPACKIE
Strona www: www.ekosit.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 15220000 Budownictwo mieszkaniowe, niesklasyfikowane
  • 15410000 Budownictwo przemysłowe

Klasyfikacja EKD

  • 45 Budownictwo
  • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa