SEMPHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Warszawa)

KRS: 0000288543

NIP: 5252399406

REGON: 141003265

SEMPHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000288543 NIP: 5252399406 REGON: 141003265
Numer NIP: 5252399406
Numer REGON: 141003265
Numer KRS: 0000288543
Nazwa: SEMPHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 050
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 43/2
Kod pocztowy: 00-347
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 39.00.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
 • 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 65.22.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 70.32.Z Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 • 74.20.A Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 15319900 Przedsiebiorstwa budowlane, nie sklasyfikowane
 • 17959900 Prace wyburzeniowe i rozbiórkowe w budownictwie, nie sklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

 • 4521 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa