SEDINA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Szczecin)

KRS: 0000291362

NIP: 8522523942

REGON: 320433033

SEDINA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291362 NIP: 8522523942 REGON: 320433033
Numer NIP: 8522523942
Numer REGON: 320433033
Numer KRS: 0000291362
Nazwa: SEDINA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, REPREZENTACJA SAMODZIELNA JEŚLI USTANOWIONO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Pocztowa 27C/U1
Kod pocztowy: 70-361
Miasto: Szczecin
Gmina: Szczecin
Powiat: Szczecin
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.sedinabroker.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 65.23.Z Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 67.13.Z Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 67.20.Z Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 64110000 Agenci i brokerzy ubezpieczeniowi

Klasyfikacja EKD

 • 66 Ubezpieczenia i fundusz emerytalno- rentowy bez gwarantowanej prawnie opieki socjalnej
 • 672 Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem emerytalno-rentowym