"SCANWOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dębno)

KRS: 0000016502

NIP: 8520000950

REGON: 005476859

"SCANWOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000016502 NIP: 8520000950 REGON: 005476859
Numer NIP: 8520000950
Numer REGON: 005476859
Numer KRS: 0000016502
Nazwa: "SCANWOOD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - DO CZYNNOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚCI 200000 EURO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, - DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 200000 EURO DO 500000 EURO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, - DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH W ZŁOTYCH POLSKICH RÓWNOWARTOŚĆ 500000 EURO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ZA ZGODĄ NA DOKONANIE TYCH CZYNNOŚCI WYRAŻONĄ W FORMIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 11 010 497.36
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XXII GU U2/06
Data wydania aktu prawnego: 2007-01-11
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bolesława Chrobrego 19
Kod pocztowy: 74-400
Miasto: Dębno
Gmina: Dębno
Powiat: myśliborski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 361 Produkcja mebli