SATCOM-COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kędzierzyn-Koźle)

KRS: 0000006627

NIP: 7491001359

REGON: 530957868

SATCOM-COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000006627 NIP: 7491001359 REGON: 530957868
Numer NIP: 7491001359
Numer REGON: 530957868
Numer KRS: 0000006627
Nazwa: SATCOM-COMPUTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZADZĄDU, JEŚLI WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA WZGLĘDNIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM NIE PRZEKRACZA KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 15.000(PIĘTNASTU TYSIĘCY)ECU , ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI, JEŚLI WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA WZGLĘDNIE ROZPORZĄDZENIA PRAWEM NIE PRZEKROCZY KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 30.000(TRZYDZIESTU TYSIĘCY)ECU, ŁĄCZNIE TRZEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEŚLI WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTEGO ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM PRZEKROCZY KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 30.000 (TRZYDZIESTU TYSIĘCY) ECU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 4 200
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-10
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Kozielska 67
Kod pocztowy: 47-220
Miasto: Kędzierzyn-Koźle
Gmina: Kędzierzyn-Koźle
Powiat: kędzierzyńsko-kozielski
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50649901 Elektroniczne sekretarki, telefoniczne
  • 50650101 Przenośny sprzęt telefoniczny
  • 51120400 Artykuły komputerowe i xerograficzne

Klasyfikacja EKD

  • 5164 Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
  • 524812 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego