SAFO SP Z O O (Lublin)

KRS: 0000004261

NIP: 7120152934

REGON: 004173737

SAFO SP Z O O KRS: 0000004261 NIP: 7120152934 REGON: 004173737
Numer NIP: 7120152934
Numer REGON: 004173737
Numer KRS: 0000004261
Nazwa: SAFO SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO WICEPREZES JEDNOOSOBOWO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-07-23
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-08-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lucyny Herc 58
Kod pocztowy: 20-328
Miasto: Lublin
Gmina: Lublin
Powiat: Lublin
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 50459900 Komputery, peryferia i oprogramowanie komputerowe, nie sklasyfikowane
  • 73720000 Oprogramowanie komputerowe

Klasyfikacja EKD

  • 524812 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego
  • 524813 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego
  • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania