RPBI KONSTRUKCJE SP Z O O (Rybnik)

KRS: 0000016548

NIP: 6422730505

REGON: 277572747

RPBI KONSTRUKCJE SP Z O O KRS: 0000016548 NIP: 6422730505 REGON: 277572747
Numer NIP: 6422730505
Numer REGON: 277572747
Numer KRS: 0000016548
Nazwa: RPBI KONSTRUKCJE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-01
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-03-18
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-04-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XII GU 101/06
Data wydania aktu prawnego: 2006-07-20
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-09-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH WYDZIAŁ XII GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNIA 16.09.2008 R. SYGN. AKT XII GUP 29/06
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 3 Maja 48B
Kod pocztowy: 44-200
Miasto: Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik
Województwo: ŚLĄSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC