ROZWÓJ I DORADZTWO BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000018642

NIP: 5272219198

REGON: 014955716

ROZWÓJ I DORADZTWO BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE SP Z O O KRS: 0000018642 NIP: 5272219198 REGON: 014955716
Numer NIP: 5272219198
Numer REGON: 014955716
Numer KRS: 0000018642
Nazwa: ROZWÓJ I DORADZTWO BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-04-02
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-06-25
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Krucza 50
Kod pocztowy: 00-025
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 62829903 Doradcy inwestycyjni
  • 87320105 Analizy i badania rynku
  • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem
  • 87420300 Usługi konsultacyjne w zakresie marketingu
  • 87480000 Doradztwo gospodarcze, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 741 Działalność prawnicza, rachunkowość, księgowość i kontrola ksiąg; doradztwo ekonomiczne
  • 74132 Badanie rynku
  • 7414 Doradztwo w zakresie działalność związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem