"ROOFMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Tychy)

KRS: 0000291487

NIP: 5252411099

REGON: 141163827

"ROOFMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291487 NIP: 5252411099 REGON: 141163827
Numer NIP: 5252411099
Numer REGON: 141163827
Numer KRS: 0000291487
Nazwa: "ROOFMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 770 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Damrota 170
Kod pocztowy: 43-100
Miasto: Tychy
Gmina: Tychy
Powiat: Tychy
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.roofmart.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
  • 51.90.Z Pozostała sprzedaż hurtowa
  • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
  • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 74.40.Z Reklama

Klasyfikacja SIC

  • 50330000 Pokrycia dachowe, oblicówka i materiały izolacyjne
  • 50330100 Materiały do pokryć dachowych i oblicówek
  • 50330104 Gonty, nie drewniane
  • 52119909 Pokrycia dachów

Klasyfikacja EKD

  • 5153 Sprzedaż hurtowa drewna i materiałów budowlanych