"ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE SP Z O O (Radomsko)

KRS: 0000008151

NIP: 7722098012

REGON: 592142342

"ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE SP Z O O KRS: 0000008151 NIP: 7722098012 REGON: 592142342
Numer NIP: 7722098012
Numer REGON: 592142342
Numer KRS: 0000008151
Nazwa: "ROMAR" SYSTEMY BRAMOWE I PRZEŁADUNKOWE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI JEŻELI CZYNNOŚĆ NIE SPOWODUJE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. DO SKŁAD
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-02-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2009-03-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Sucharskiego 111
Kod pocztowy: 97-500
Miasto: Radomsko
Gmina: Radomsko
Powiat: radomszczański
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.romar.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 30890307 Ogrodzenia, bramy i akcesoria, plastik
  • 33150102 Bramy ogrodzeniowe, słupy i osprzęt: stalowe
  • 34460303 Bramy, ozdobny metal
  • 50399913 Płoty druciane, bramy i wyposażenie dodatkowe

Klasyfikacja EKD

  • 20333 Produkcja ogrodzeń