ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kościerzyna)

KRS: 0000009694

NIP: 5890008669

REGON: 190065288

ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000009694 NIP: 5890008669 REGON: 190065288
Numer NIP: 5890008669
Numer REGON: 190065288
Numer KRS: 0000009694
Nazwa: ROLTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 120 000.00
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-27
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Klasztorna 16
Kod pocztowy: 83-400
Miasto: Kościerzyna
Gmina: Kościerzyna
Powiat: kościerski
Województwo: POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 65000000 Obrót nieruchomościami
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych

Klasyfikacja EKD

  • 702 Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych
  • 7032 Zarządzanie nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności