"ROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Gdynia)

KRS: 0000288231

NIP: 5882241204

REGON: 220482425

"ROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288231 NIP: 5882241204 REGON: 220482425
Numer NIP: 5882241204
Numer REGON: 220482425
Numer KRS: 0000288231
Nazwa: "ROC POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-11
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Unruga 36
Kod pocztowy: 81-188
Miasto: Gdynia
Gmina: Gdynia
Powiat: Gdynia
Województwo: POMORSKIE
Strona www: www.roc-group.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street
Planu rozwoju eksportu dla ROC Polska Sp. z o.o. Więcej »(10 000 zł)
Wdrożenie PRE dla firmy ROC Polska Sp. z o.o. Więcej »(200 000 zł)

Klasyfikacja PKD

 • 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych
 • 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.13.Z Wydawanie gazet
 • 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Klasyfikacja SIC

 • 73720000 Oprogramowanie komputerowe
 • 73789900 Konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego
 • 87480102 Usługi testowania szkoleniowe lub personalne
 • 89991000 Usługi personalne

Klasyfikacja EKD

 • 3002 Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji
 • 722 Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania
 • 745 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu