"RM SHIPPING & TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Warszawa)

KRS: 0000289897

NIP: 9522032481

REGON: 141148800

"RM SHIPPING & TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000289897 NIP: 9522032481 REGON: 141148800
Numer NIP: 9522032481
Numer REGON: 141148800
Numer KRS: 0000289897
Nazwa: "RM SHIPPING & TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-02
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Ostrobramska 83/604A
Kod pocztowy: 04-175
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 35.11.A Produkcja statków, z wyłączeniem działalności usługowej
 • 35.11.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających
 • 51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 51.82.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie i inżynierii lądowej i wodnej
 • 51.87.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji
 • 61.10.A Transport morski
 • 63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich
 • 63.22.C Obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej
 • 63.22.D Działalność wspomagająca transport wodny pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 63.40.A Działalność morskich agencji transportowych
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 65.12.B Pośrednictwo pieniężne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.22.Z Wynajem środków transportu wodnego
 • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 44810000 Pasażerski transport dalekomorski, z wyjątkiem przewozów promowych