RIGIPS POLSKA - STAWIANY SP Z O O (Pińczów)

KRS: 0000021085

NIP: 6620050159

REGON: 001412325

RIGIPS POLSKA - STAWIANY SP Z O O KRS: 0000021085 NIP: 6620050159 REGON: 001412325
Numer NIP: 6620050159
Numer REGON: 001412325
Numer KRS: 0000021085
Nazwa: RIGIPS POLSKA - STAWIANY SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-21
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-07-16
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-08-01
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 73
Kod pocztowy: 28-400
Miasto: Pińczów
Gmina: Pińczów
Powiat: pińczowski
Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 266 Produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu
  • 2662 Produkcja wyrobów z gipsu dla budownictwa