REYDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE (Lipce Reymontowskie)

KRS: 0000498384

NIP: 8331015353

REGON: 750452840

REYDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE KRS: 0000498384 NIP: 8331015353 REGON: 750452840
Numer NIP: 8331015353
Numer REGON: 750452840
Numer KRS: 0000498384
Nazwa: REYDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO DROBIARSKIE
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE A WICEPREZES ORAZ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 1 780 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2014-02-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gołki 19
Kod pocztowy: 96-127
Miasto: Lipce Reymontowskie
Gmina: Lipce Reymontowskie
Powiat: skierniewicki
Województwo: ŁÓDZKIE
Strona www: www.reydrob.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
  • 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
  • 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
  • 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
  • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 15121 Ubój, przetwórstwo i produkcja drobiu