"REWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dobrcz)

KRS: 0000013406

NIP: 9531025262

REGON: 091271018

"REWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000013406 NIP: 9531025262 REGON: 091271018
Numer NIP: 9531025262
Numer REGON: 091271018
Numer KRS: 0000013406
Nazwa: "REWERS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 705 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XV GU 57/05
Data wydania aktu prawnego: 2005-07-11
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-07-30
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ XV GOSPODARCZY, SYGN. AKT. XV GUP 15/05 O UMORZENIU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
Nazwa organu wydającego akt prawny: SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 55
Kod pocztowy: 86-022
Miasto: Dobrcz
Gmina: Dobrcz
Powiat: bydgoski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 13890100 Usługi budowlane, naprawcze i demontażowe
  • 27590000 Druk materiałów handlowych, reklamowych i innych, niesklasyfikowany
  • 65190000 Wynajem nieruchomości, niesklasyfikowanych
  • 73890000 Usługi gospodarcze, niesklasyfikowane
  • 73890900 Usługi finansowe

Klasyfikacja EKD

  • 222 Poligrafia i działalność usługowa związana z poligrafią
  • 45211 Roboty ogólnobudowlane
  • 671 Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym z wyjątkiem ubezpieczenia i funduszy emerytalno-rentowych
  • 7021 Wynajem własnej lub dzierżawionej nieruchomości