RETHMANN AGATOM SP Z O O (Warszawa)

KRS: 0000007545

NIP: 5270103497

REGON: 011517789

RETHMANN AGATOM SP Z O O KRS: 0000007545 NIP: 5270103497 REGON: 011517789
Numer NIP: 5270103497
Numer REGON: 011517789
Numer KRS: 0000007545
Nazwa: RETHMANN AGATOM SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-13
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-11-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jana Kazimierza 49
Kod pocztowy: 01-267
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: www.agatom.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 49530201 Zbieranie, niszczenie i przetwarzanie śmieci
  • 49530300 Oczyszczanie terenów ze śmieci (odpadków)
  • 76990400 Usługi czyszczenia związane ze ściekami i śmieciami

Klasyfikacja EKD

  • 9003 Usuwanie ścieków i nieczystości płynnych oraz ich oczyszczanie i utylizacja
  • 90031 Opróżnianie i czyszczenie szamb, usuwanie nieczystości z toalet