RESIDENCE SP Z O O (Rewal)

KRS: 0000004493

NIP: 9462157522

REGON: 431010690

RESIDENCE SP Z O O KRS: 0000004493 NIP: 9462157522 REGON: 431010690
Numer NIP: 9462157522
Numer REGON: 431010690
Numer KRS: 0000004493
Nazwa: RESIDENCE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-27
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2009-11-26
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XXII GU - 49/03
Data wydania aktu prawnego: 2004-07-06
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2009-10-27
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: STWIERDZENIE ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PRAWOMOCNYM POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SYGN. AKT XII GUP 12/09 Z DNIA 22.09.2009 R.
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Saperska 6
Kod pocztowy: 72-344
Miasto: Rewal
Gmina: Rewal
Powiat: gryficki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.hotelresidence.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 5511 Hotele i motele z restauracjami
  • 55111 Hotele, motele i zajazdy