RES BET SP Z O O (Rzeszów)

KRS: 0000011637

NIP: 8133010042

REGON: 690673463

RES BET SP Z O O KRS: 0000011637 NIP: 8133010042 REGON: 690673463
Numer NIP: 8133010042
Numer REGON: 690673463
Numer KRS: 0000011637
Nazwa: RES BET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY, OSOBA TA JEST UPRAWNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE, CZŁONE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2011-04-14
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2011-05-24
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Bieszczadzka 10
Kod pocztowy: 35-082
Miasto: Rzeszów
Gmina: Rzeszów
Powiat: Rzeszów
Województwo: PODKARPACKIE
Strona www: www.gbt.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 2663 Produkcja masy betonowej