"REO AMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" (Bielsko-Biała)

KRS: 0000019077

NIP: 9372310865

REGON: 072378610

"REO AMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS: 0000019077 NIP: 9372310865 REGON: 072378610
Numer NIP: 9372310865
Numer REGON: 072378610
Numer KRS: 0000019077
Nazwa: "REO AMOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 55 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Długa 50
Kod pocztowy: 43-309
Miasto: Bielsko-Biała
Gmina: Bielsko-Biała
Powiat: Bielsko-Biała
Województwo: ŚLĄSKIE
Strona www: www.reoamos.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 17310203 Instalacja systemów ochrony środowiska
  • 17969906 Instalowanie urządzeń ochrony środowiska
  • 50990000 Artykuły trwałe, niesklasyfikowane

Klasyfikacja EKD

  • 5165 Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego
  • 74244 Usługi inżynieryjne i techniczne, projektowanie technologiczne dla ochrony środowiska