REMUR WSCHÓD SP Z O O (Rejowiec Fabryczny)

KRS: 0000003906

NIP: 5632050302

REGON: 110568623

REMUR WSCHÓD SP Z O O KRS: 0000003906 NIP: 5632050302 REGON: 110568623
Numer NIP: 5632050302
Numer REGON: 110568623
Numer KRS: 0000003906
Nazwa: REMUR WSCHÓD SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE , A PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM- DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-29
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-10-31
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-11-15
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U. 1/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-02-28
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-06-25
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO NA PODSTAWIE ART. 217 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 25.06.2008R. W SPRAWIE SYGN. AKT U1/03

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fabryczna 1
Kod pocztowy: 22-170
Miasto: Rejowiec Fabryczny
Gmina: Rejowiec Fabryczny
Powiat: chełmski
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street