RELPOL AUTOMATIC SP Z O O (Żary)

KRS: 0000017647

NIP: 9281780996

REGON: 971242518

RELPOL AUTOMATIC SP Z O O KRS: 0000017647 NIP: 9281780996 REGON: 971242518
Numer NIP: 9281780996
Numer REGON: 971242518
Numer KRS: 0000017647
Nazwa: RELPOL AUTOMATIC SP Z O O
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-12
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-10-20
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-11-19
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: 11 Listopada 37
Kod pocztowy: 68-200
Miasto: Żary
Gmina: Żary
Powiat: żarski
Województwo: LUBUSKIE
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja EKD

  • 7421 Projektowanie urbanistyczne i budowlane, nadzór autorski i inwestorski, architektura krajobrazowa