REJON ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH W WIELICZCE SP Z O O (Wieliczka)

KRS: 0000003013

NIP: 6831784645

REGON: 357115146

REJON ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH W WIELICZCE SP Z O O KRS: 0000003013 NIP: 6831784645 REGON: 357115146
Numer NIP: 6831784645
Numer REGON: 357115146
Numer KRS: 0000003013
Nazwa: REJON ROBÓT DROGOWO MOSTOWYCH W WIELICZCE SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE : A/ PREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA, B/ PREZES ZARZĄDU I PROKURENT, C/ ZASTĘPCA PREZESA I PROKURENT.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-09
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2010-11-03
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2010-11-18
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U 48/03/S
Data wydania aktu prawnego: 2003-07-11
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2010-07-28
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH Z DNIA 28.07.2010 R. STWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO (SYGN. VIII U-48/03/S).

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Józefa Jedynaka 30
Kod pocztowy: 32-020
Miasto: Wieliczka
Gmina: Wieliczka
Powiat: wielicki
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street