"REFRA - STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS: 0000008916)

KRS: 0000008916

NIP: 8871646962

REGON: 891327136

"REFRA - STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000008916 NIP: 8871646962 REGON: 891327136
Numer NIP: 8871646962
Numer REGON: 891327136
Numer KRS: 0000008916
Nazwa: "REFRA - STAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-23
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Skr. Pocztowa 85 3
Kod pocztowy:
Miasto:
Gmina:
Powiat:
Województwo:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 08.99.Z Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
 • 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.51.Z Produkcja materiałów wybuchowych
 • 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych
 • 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
 • 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
 • 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z Transport drogowy towarów
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Klasyfikacja SIC