RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Radzymin)

KRS: 0000291175

NIP: 9512234697

REGON: 141157057

RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000291175 NIP: 9512234697 REGON: 141157057
Numer NIP: 9512234697
Numer REGON: 141157057
Numer KRS: 0000291175
Nazwa: RADZYMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE BĄDŹ DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z TYCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 104 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Tetmajera 55B/---
Kod pocztowy: 05-250
Miasto: Radzymin
Gmina: Radzymin
Powiat: wołomiński
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 49.41.Z Transport drogowy towarów

Klasyfikacja SIC

  • 15210000 Budowa domów jednorodzinnych