R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Warszawa)

KRS: 0000288542

NIP: 5222860303

REGON: 141087144

R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288542 NIP: 5222860303 REGON: 141087144
Numer NIP: 5222860303
Numer REGON: 141087144
Numer KRS: 0000288542
Nazwa: R&B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. - CZŁONKOWIE ZARZĄDU WYBIERANI SĄ PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW NA CZAS NIEOZNACZONY. - W UMOWACH MIĘDZY SPÓŁKĄ A CZŁONKAMI ZARZĄDU LUB W SPORACH MIĘDZY NIMI SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Akcent 18/---
Kod pocztowy: 01-937
Miasto: Warszawa
Gmina: Warszawa
Powiat: Warszawa
Województwo: MAZOWIECKIE
Strona www: WWW.RB.TARGI.PL
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
  • 74.50.A Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
  • 74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
  • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
  • 74.87.B Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

  • 73890308 Organizatorzy wystaw i przedstawień