PSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Kołobrzeg)

KRS: 0000002877

NIP: 6711001801

REGON: 330304486

PSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000002877 NIP: 6711001801 REGON: 330304486
Numer NIP: 6711001801
Numer REGON: 330304486
Numer KRS: 0000002877
Nazwa: PSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU, Z TYM ŻE DO ZACIAGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 300.000 ZŁ ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-03-08
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Jantarowa 33/---
Kod pocztowy: 78-100
Miasto: Kołobrzeg
Gmina: Kołobrzeg
Powiat: kołobrzeski
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

  • 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Klasyfikacja SIC

  • 57220200 Elektryczne artykuły gospodarstwa domowego
  • 57319900 Sklepy z artykułami elektronicznymi, radiowymi, oraz telewizyjnymi

Klasyfikacja EKD

  • 52451 Sprzedaż detaliczna elektrycznych artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego