PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO MŁYNARSKIE "ŁUKÓW" (Łuków)

KRS: 0000014732

NIP: 8251004212

REGON: 710334533

PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO MŁYNARSKIE "ŁUKÓW" KRS: 0000014732 NIP: 8251004212 REGON: 710334533
Numer NIP: 8251004212
Numer REGON: 710334533
Numer KRS: 0000014732
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO MŁYNARSKIE "ŁUKÓW"
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY LUB WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH); -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ LUB WARTOŚĆ 200.000,00 ZŁ
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 4 049 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Zbożowa 2
Kod pocztowy: 21-400
Miasto: Łuków
Gmina: Łuków
Powiat: łukowski
Województwo: LUBELSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 1561 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż