PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I TERENÓW WIEJSKICH "ROL-TECH" SP Z O O (Gózd)

KRS: 0000017175

NIP: 7962322153

REGON: 671974389

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I TERENÓW WIEJSKICH "ROL-TECH" SP Z O O KRS: 0000017175 NIP: 7962322153 REGON: 671974389
Numer NIP: 7962322153
Numer REGON: 671974389
Numer KRS: 0000017175
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA I TERENÓW WIEJSKICH "ROL-TECH" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-07-11
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2005-01-12
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2005-01-28
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Radomska 5
Kod pocztowy: 26-634
Miasto: Gózd
Gmina: Gózd
Powiat: radomski
Województwo: MAZOWIECKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 512 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
  • 513 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu