PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-MELIORACYJNE "POLWOD" SP Z O O (Opole)

KRS: 0000010608

NIP: 7540335104

REGON: 008307330

PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-MELIORACYJNE "POLWOD" SP Z O O KRS: 0000010608 NIP: 7540335104 REGON: 008307330
Numer NIP: 7540335104
Numer REGON: 008307330
Numer KRS: 0000010608
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WODNO-MELIORACYJNE "POLWOD" SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, WYZNACZONY PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. W RAZIE
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2008-02-11
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2008-03-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: U 109/01
Data wydania aktu prawnego: 2002-01-09
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-10-31
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W OPOLU STWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Gustawa Morcinka 43
Kod pocztowy: 45-317
Miasto: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole
Województwo: OPOLSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

  • 16290505 Budowa oczyszczalni i zakładu uzdatniania ścieków
  • 17310203 Instalacja systemów ochrony środowiska
  • 17969906 Instalowanie urządzeń ochrony środowiska
  • 49590302 Usługi czyszczenia środowiska naturalnego
  • 50399900 Materiały budowlane, inne
  • 51990000 Artykuły nietrwałe, niesklasyfikowane
  • 73890211 Usługi kontroli ścieków

Klasyfikacja EKD

  • 45243 Budowa systemów melioracyjnych rolnych i leśnych
  • 45246 Budowa systemów oczyszczalni ścieków
  • 74232 Pomiary hydrologiczne