PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPEDTOR SP Z O O (Inowrocław)

KRS: 0000017042

NIP: 5561012753

REGON: 091282387

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPEDTOR SP Z O O KRS: 0000017042 NIP: 5561012753 REGON: 091282387
Numer NIP: 5561012753
Numer REGON: 091282387
Numer KRS: 0000017042
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SPEDTOR SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICEPREZESI KAŻDY Z NICH S
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-04
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2003-01-29
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2003-02-12
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Magazynowa 92
Kod pocztowy: 88-100
Miasto: Inowrocław
Gmina: Inowrocław
Powiat: inowrocławski
Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street