PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REWOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Stargard Szczeciński)

KRS: 0000012013

NIP: 8541722134

REGON: 811071021

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REWOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000012013 NIP: 8541722134 REGON: 811071021
Numer NIP: 8541722134
Numer REGON: 811071021
Numer KRS: 0000012013
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "REWOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEJ PREZES JEDNOOSOBOWO, OŚWIADCZENIA TAKIE MOŻE SKŁADAĆ PROKURENT.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD SPÓŁKI
Wysokość kapitału zakładowego: 1 990 800
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-05-16
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: XIII U 59/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-04-29
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2008-10-16
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XXII GOSPODARCZY; SYGN. AKT XXII U 59/03 - UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO NA PODSTAWIE ART 218 §1 PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO.

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Lotników 51
Kod pocztowy: 73-102
Miasto: Stargard Szczeciński
Gmina: Stargard Szczeciński
Powiat: stargardzki
Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Strona www: www.rewor.com.pl
E-mail:
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja SIC

Klasyfikacja EKD

  • 35422 Produkcja części i akcesoriów do rowerów
  • 5042 Sprzedaż części i akcesoriów do motocykli i motorowerów