PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Bronów)

KRS: 0000290043

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000290043
Numer KRS: 0000290043
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST : W SPRAWACH DO KWOTY 100.000 ZŁ.(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W SPRAWACH POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ. .(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) CAŁY ZARZĄD.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 608 700
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-10-05
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Barlickiego 42/---
Kod pocztowy: 43-502
Miasto: Bronów
Gmina: Czechowice-Dziedzice
Powiat: bielski
Województwo: ŚLĄSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 01.41.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 • 28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 • 28.52.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 • 29.24.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29.41.B Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji narzędzi ręcznych mechanicznych
 • 34.30.A Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
 • 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
 • 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 • 50.20.A Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych
 • 50.20.B Pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
 • 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących
 • 51.47.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego
 • 52.11.Z Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.30.B Placówki gastronomiczne pozostałe
 • 60.23.Z Transport lądowy pasażerski, pozostały
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
 • 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
 • 63.30.A Działalność organizatorów turystyki
 • 63.30.D Działalność turystyczna pozostała
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych