PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Sośnica)

KRS: 0000288612

NIP: 7922203637

REGON: 180289475

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS: 0000288612 NIP: 7922203637 REGON: 180289475
Numer NIP: 7922203637
Numer REGON: 180289475
Numer KRS: 0000288612
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BACA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji podmiotu: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNY O ILE ZOSTANIE USTANOWIONY.
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 270 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2007-09-17
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: --- 183/---
Kod pocztowy: 37-555
Miasto: Sośnica
Gmina: Radymno
Powiat: jarosławski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street

Klasyfikacja PKD

 • 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
 • 37.10.Z Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom
 • 37.20.Z Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane
 • 45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 50.50.Z Sprzedaż detaliczna paliw
 • 51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 52.32.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
 • 52.50.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
 • 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 60.24.A Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi
 • 60.24.B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi
 • 63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
 • 63.21.Z Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostała
 • 63.40.C Działalność pozostałych transportowych agencji wodnych
 • 64.12.A Działalność kurierska
 • 64.20.C Transmisja danych
 • 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
 • 65.21.Z Leasing finansowy
 • 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
 • 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
 • 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
 • 71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
 • 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
 • 71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
 • 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • 72.22.Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
 • 72.30.Z Przetwarzanie danych
 • 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
 • 72.60.Z Działalność związana z informatyką, pozostała
 • 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.40.Z Reklama
 • 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
 • 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw
 • 93.05.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

Klasyfikacja SIC

 • 87420000 Usługi doradcze związane z zarządzaniem