PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARWITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (Zielona Góra)

KRS: 0000020403

NIP: 9290052032

REGON: 970062004

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARWITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS: 0000020403 NIP: 9290052032 REGON: 970062004
Numer NIP: 9290052032
Numer REGON: 970062004
Numer KRS: 0000020403
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARWITO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Sposób reprezentacji podmiotu: REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZĄD
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-06-18
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-11-28
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-12-22
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V GU 61/05
Data wydania aktu prawnego: 2006-02-14
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2007-09-06
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE SYGN.AKT V GUP 2/06 STWIERDZAJĄCE UKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Fabryczna 14
Kod pocztowy: 65-463
Miasto: Zielona Góra
Gmina: Zielona Góra
Powiat: Zielona Góra
Województwo: LUBUSKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street