PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MURBET SP Z O O (Kolbuszowa)

KRS: 0000010590

NIP: 8171870344

REGON: 005134633

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MURBET SP Z O O KRS: 0000010590 NIP: 8171870344 REGON: 005134633
Numer NIP: 8171870344
Numer REGON: 005134633
Numer KRS: 0000010590
Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MURBET SP Z O O
Sposób reprezentacji podmiotu: KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU -JEDNOOSOBOWO
Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu: ZARZAD SPÓŁKI
Data wpisu do rejestru przedsiebiorców: 2001-04-30
Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców: 2007-01-22
Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS: 2007-02-06
Rejestr: POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW
Sygnatura aktu prawnego: V.GU.10/03
Data wydania aktu prawnego: 2003-12-29
Data zakończenia postępowania upadłościowego: 2006-11-27
Sposób zakończenia postępowania upadłościowego: V GUP 2/03 POSTANOWIENIE Z DNIA 27.11.2006 R., SĄD REJONOWY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY SEKCJA UPODŁOŚCIOWA W TARNOBRZEGU POSTANOWIŁ: STWIERDZIĆ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego: PROWADZENIE UPADŁOŚCI OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA

Informacje o osobach i podmiotach zawarte w naszym serwisie są jawne i ogólnie dostępne. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10. maja 2018 roku określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych. Zgodnie z przepisami, jeśli określone zagadnienia zostały uregulowane w oddzielnych aktach prawnych - akty te powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Do takich przypadków należą dane pochodzące m. in. z Krajowego Rejestru Sądowego (udostępniane w formie odpisów KRS, a także ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) - art. 8 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - czy choćby z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne i aktualne. W sytuacji dostrzeżenia rozbieżności ze stanem faktycznym lub braku zgody na  figurowanie danych Państwa firmy w naszej bazie - prosimy o skorzystanie z formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszenia - przystąpimy do jego realizacji. Ze względów bezpieczeństwa Państwa adres IP zostanie przesłany razem z treścią formularza.

Usuń moje dane Aktualizuj moje dane
Brak danych
Ulica: Partyzantów 2A
Kod pocztowy: 36-100
Miasto: Kolbuszowa
Gmina: Kolbuszowa
Powiat: kolbuszowski
Województwo: PODKARPACKIE
Zobacz Google Street View
Widok Goggle Street